“Warszawa – miasto otwarte” to program grantowy, którego organizatorem jest Miasto Stołeczne –Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy a operatorem Fundacja Inna Przestrzeń. Celem programu jest zwiększenie liczby inicjatyw upowszechniających prawa człowieka i promujących różnorodność społeczną w Warszawie.


Fundacja „Daj mi czas”- organ prowadzący Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori  zgodnie z umową nr  2023/WOM10 z dnia 31.08.2023r. otrzymała w ramach ww. programu dofinansowanie na projekt „Debaty o równości” w kwocie 8000zł.
Nasz projekt dotyczył obszaru „podnoszenie wiedzy mieszkańców i mieszkanek m.st. Warszawy na temat praw człowieka i równego traktowania oraz korzyści płynących z różnorodności społecznej”.
Projekt zakładał zorganizowanie dwóch debat oksfordzkich dla społeczności szkolnej oraz wszytych chętnych osób z dzielnicy Ursus. Odbiorcami były osoby z różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych.

Debaty o równości 20.10.2023
"Debaty o równości" -  20.10.2023r.


20 października 2023r. odbyła się  pierwsza debata.
Teza: Różnorodność społeczna przyczynia się do budowy bardziej sprawiedliwego i harmonijnego społeczeństwa; Kontrteza: Różnorodność społeczna niekoniecznie przyczynia się do budowy bardziej sprawiedliwego i harmonijnego społeczeństwa, ponieważ może prowadzić do wzrostu konfliktów, nierówności społecznych i segregacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Debaty o równości" - 30.11.2023r.

30 listopada 2023r. odbyła się druga debata.
Teza: Czy osoby powinny mieć prawo do zmiany płci zgodnie z ich tożsamością osobistą bez żadnych ograniczeń prawnych i społecznych? Kontrteza: Osoby nie powinny mieć nieograniczonego prawa do zmiany płci zgodnie z ich tożsamością osobistą, ponieważ takie zmiany mogą prowadzić do naruszenia norm społecznych, wpływać na stabilność instytucji oraz stwarzać problemy związane z administracją prawną i medyczną.

Rezultatem jakościowym powyższych debat jest podniesienie wiedzy i perspektywy; zwiększenie empatii i świadomości w dwóch omawianych tematach wśród całej zgromadzonej na spotkaniach publiczności.