Rekrutacja krok po kroku

Krok Pierwszy

Zgłoszenie kandydatury:
Przy zgłoszeniu należy podać:
  • imię i nazwisko kandydata,
  • datę urodzenia,
  • telefon i/lub adres e-mail,
  • etap edukacyjny,
  • klasę 

Krok Drugi

Złożenie w sekretariacie dokumentacji - poprzez przesłanie na ades mailowy sekretariat@poem.pl:

karta zgłoszenia: karta.pdf
ankieta dla kandydata: ankietaK.pdf
ankieta dla rodzica: ankietaR.pdf
list motywacyjny, w którym uczeń przedstawia się nam jako kandydat do naszego Liceum, odpowiadając na pytanie „Dlaczego chcę być uczniem liceum Montessori?” Prosimy by uczeń napisał list samodzielnie i odręcznie.
kopia świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej - obie strony.
nagranie filmu z autoprezentacją (do 10 minut), w którym kandydat przedstawi swoje zainteresowania szkolne i pozaszkolne (filmik należy przesłać za pośrednictwem linku do chmury bądź opublikować w miejscu, z którego będzie można go otworzyć).

Krok Trzeci

Rozmowa z wybranymi kandydatami, dająca szansę na jak najlepsze zaprezentowanie siebie, swoich zainteresowań i pasji. Dodatkowo odbywa się rozmowa na temat osiągnięć na świadectwie klasy VII SP, ze szczególnym uwzględnieniem oceny z zachowania. Ma to na celu lepsze poznanie ucznia oraz danie mu szansy zaprezentowania własnej perspektywy sukcesów i porażek.
 

Krok czwarty

Ogłoszenie wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej i podpisanie umowy z rodzicami kandydata.