Rekrutacja na rok szkolny krok po kroku

Krok pierwszy

Zgłoszenie kandydatury:

 

 • poprzez formularz na stronie www.liceum-montessori.pl,

 • w formie telefonicznej: 577 310 918, 

 • lub mailowej: sekretariat@poem.pl

Przy zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko kandydata,

 • datę urodzenia,

 • telefon i/lub adres e-mail,

 • klasę 

Krok drugi

Złożenie w sekretariacie dokumentacji - poprzez przesłanie na ades mailowy sekretariat@poem.pl:

 • karta zgłoszenia

 • ankieta dla kandydata

 • ankieta dla rodzica

 • list motywacyjny, w którym uczeń przedstawia się nam jako kandydat do naszego Liceum, odpowiadając na pytanie „Dlaczego chcę być uczniem liceum Montessori?” Prosimy by uczeń napisał list samodzielnie i odręcznie.

 • kopia świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej - obie strony

 • prezentacja - nagrany film (w formacie AVI lub MP4 - do 5 minut), w którym będzie przedstawiona autoprezentacja kandydata: zainteresowania, pasje, osiągnięcia. Film należy przesłać za pośrednictwem linku do chmury lub miejsca, w którym będzie do niego dostęp.

Krok trzeci

Dzień otwarty oraz rozmowa z wybranymi kandydatami, dająca szansę na jak najlepsze zaprezentowanie siebie, swoich zainteresowań i pasji. Dodatkowo odbywa się rozmowa na temat osiągnięć na świadectwie klasy VII SP, ze szczególnym uwzględnieniem oceny z zachowania. Ma to na celu lepsze poznanie ucznia oraz danie mu szansy zaprezentowania własnej perspektywy sukcesów i porażek.

Krok czwarty

Ogłoszenie wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej i podpisanie umowy z rodzicami kandydata.