Rekrutacja krok po kroku

Krok Pierwszy

Zgłoszenie kandydatury:
Przy zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko kandydata,
 • datę urodzenia,
 • telefon i/lub adres e-mail,
 • etap edukacyjny,
 • klasę 

Krok Drugi

Złożenie w sekretariacie- poprzez przesłanie na ades mailowy sekretariat@poem.pl:
 • karty zgłoszenia
 • ankiety dla ucznia
 • ankiety dla rodzica
 • listu motywacyjnego (w którym uczeń przedstawia się nam jako kandydat do naszego Liceum)
 • kopii świadectwa ukończenia klasy VII SP lub III gimnazjum
 • nagranego filmu z autoprezentacją (Nagranie filmiku w formacie AVI lub MP4 do 5 minut, w którym będzie autoprezentacja kandydata – zainteresowania, pasje, osiągnięcia. Filmik należy przesłać za pośrednictwem linku do chmury bądź opublikować w miejscu, do którego będziemy mieli dostęp. W razie problemów prosimy o kontakt.)

Krok Trzeci i Krok czwarty

Zmiana- rozmowa odbędzie w formie online!
 
Rozmowa z wybranymi kandydatami. Nauczyciele będą się kontaktować z wybranymi kandydatami poprzez link wysłany na podany w rekrutacji e-mail do rozmowy konferencyjnej w obsłudze spotkań na Skypie. Kliknięcie w link będzie oznaczało wyrażenie przez państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rozmowy konferencyjnej. Kandydaci nie muszą instalować aplikacji, rozmowa odbędzie się przez przeglądarkę internetową.
 
(Podczas spotkania panuje przyjazna atmosfera, dająca kandydatowi szansę na jak najlepsze zaprezentowanie siebie, swoich zainteresowań i pasji. Dodatkowo odbywa się rozmowa na temat osiągnięć na świadectwie klasy VII SP lub III gimnazjum, ze szczególnym uwzględnieniem oceny z zachowania. Ma to na celu lepsze poznanie ucznia oraz danie mu szansy zaprezentowania własnej perspektywy sukcesów i porażek.)
 

Krok Piąty

Ogłoszenie wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej

Krok Szósty

Podpisanie umowy z rodzicami kandydata.
 
Pozdrawiamy serdecznie,
Dyrekcja i nauczyciele
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Montessori w Warszawie
 tel. 577 310 266, 22 662-74-75
sekretariat@poem.pl