Proces uczenia się 

Każdy dzień zaczyna się czterema lekcjami wprowadzającymi nowe zagadnienia przedmiotowe z różnych dziedzin (lekcje te mają wymiar praktyczny, mają zainspirować, zaciekawić, tak by uczeń chciał się rozwijać w temacie, są też elementem wyjściowym do pracy własnej), po nich następuje praca własna, podczas której uczniowie sami utrwalają bądź rozszerzają wiedzę, korzystając z różnych źródeł i metod, mając do dyspozycji nauczycieli przedmiotowych, czuwających nad całością i służących w tym momencie dnia indywidualną pomocą.

Podczas pracy własnej uczniowie korzystają z elektronicznych indeksów przedmiotowych, w których znajdują się wymagania przedmiotowe, wskazano w nich kierunki działania, źródła wiedzy i możliwe metody pracy. To w nich uczniowie odnotowują swoje postępy a nauczyciele po konsultacji i weryfikacji potwierdzają to swoimi wpisami. Po tej części dnia jest obiad. 
To czym wyróżnia się Liceum Montessori to też zajęcia artystyczne. Często w szkołach średnich zapomina się o tym jak ważnym aspektem w rozwoju i życiu człowieka jest obcowanie ze sztuką. Uczniowie wybierają przynajmniej jeden przedmiot artystyczny, spośród: projektu plastycznego, projektu muzycznego, projektu teatralnego, projektu radiowego, który w ciągu roku realizują. Uczniowie mają też możliwość rozszerzania przedmiotów obowiązkowych, w różnych kombinacjach i wybranej przez siebie ilości. Czas przewidziany na ich realizację jest tak dobrany, by możliwe były wszelakie kombinacje przedmiotów. Tydzień kończy się spotkaniem podsumowującym z wychowawcą. Jest to czas refleksji nad tym, co się udało a co pozostaje do dalszej pracy.

Zintegrowany program

Szkoła ma własny zintegrowany program, rozkładający pracę na wszystkich przedmiotach na trzy trymestry. Każdy trymestr pracy kończy się podsumowaniem pracy w postaci projektu trymestralnego prezentowanego uczniom młodszych klas szkoły podstawowej. Uczniowie i ich rodzice otrzymują zaś Raporty Trymestralne, w postaci kształtującej informacji zwrotnej od każdego nauczyciela na temat postępów edukacyjnych i wychowawczych (w dzienniku elektronicznym).

Istotą szkoły jest nauka przez praktykę, dlatego uczniowie bardzo często wychodzą z klasowych murów i doświadczają na własnej skórze podczas zajęć terenowych, wizyt w muzeach, teatrach, filharmoniach, oglądając wystawy, biorąc udział w protestach, pisząc petycje i organizując akcje społeczne. W związku z tym bardzo duży nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności językowych (wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym). Szkoła uczestniczy w wymianach międzynarodowych oraz w programie ERASMUS. Uczniowie dwa razy do roku jeżdżą na bardzo ciekawe zielone szkoły, które również stanowią formę nie tylko integracyjną, ale również edukacyjną.

Przygotowane otoczenie 

W Liceum Montessori ważna jest dbałość o każdy szczegół otoczenia, bo to co otacza, również uczy. Zatem każdy element jest ważny, nawet obraz na ścianie. Uczniowie mogą korzystać z różnych pomocy rozwojowych, laboratoryjnych, dobrze wyposażonej biblioteki.

Szczególną uwagę przykłada się do kwestii ekologii, segregowania śmieci, ograniczania zużycia plastiku. Szkoła zamiast dystrybutorów posiada źródełko wodne oraz zamiast plastikowych naczyń, wielorazowego użytku.

Uczniowie mają możliwość brania udziału w licznych akcjach wolontariatu szkolnego: począwszy od pomagania zwierzętom, przez przygotowanie posiłków dla bezdomnych po wspieranie budowy przedszkola w Afryce.

W szkole są grupy mieszane rocznikowo, gdyż założenie jest takie, że uczniowie wiele mogą się nauczyć nawzajem od siebie. Często tam, gdzie nauczyciel bądź rodzic pomóc nie może, kolega przychodzi z najlepszym rozwiązaniem. Każda grupa ma wychowawcę a dodatkowo każdy uczeń ma indywidualnie dobranego tutora, który czuwa nad jogo edukacyjnym i zawodowym rozwojem.