WYNIKI REKRUTACJI

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori w Warszawie 

Kandydaci rekrutujący w I terminie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Montessori w Warszawie na rok szkolny 2021/2022 zostanią poinformowani w dniu 9 marca 2021r. o wynikach rekrutacji telefonicznie bądź mailowo.

Uwaga! Nie udzielamy informacji dotyczących przyczyn nie przyjęcia Kandydata. 

Kandydaci, których rodzice nie podpiszą umowy w I terminie mogą ubiegać się o przyjęcie w II terminie - tylko w przypadku złożenia WNIOSKU o II termin. W/w wnioski rozpatrywane będą tylko w przypadku wolnych miejsc.