WYNIKI REKRUTACJI

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori w Warszawie 

Lista uczniów przyjetych po II terminie rekrutacji do kl. I na rok szkolny 2023/2024 (kolejność losowa):

 

Jan K23/II/5

Leon K23/I/26

Piotr K23/I/20

Kalina K23/I/17

Róża K23/II/10

Lena K23/II/11

Sasha K23/I/39

Mateusz ED K23/II/21

Rodziców w/w kandydatów prosimy o kontakt z Sekretariatem w celu podpisania umowy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2023r. W przypadku niepodpisania w w/w terminie umowy przez rodziców kandydata z listy przyjętych - zastrzegamy możliwość przyjęcia na to miejsce kandydata z listy rezerwowej.

 

Kandydaci rekrutujący do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Montessori w Warszawie na rok szkolny 2023/2024 zostanią poinformowani zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 14.04.2023r. o wynikach rekrutacji telefonicznie bądź mailowo.

 

Uwaga! Nie udzielamy informacji dotyczących przyczyn nieprzyjęcia Kandydata.