Pedagogika Montessori w Liceum

Maria Montessori
Maria Montessori 

Liceum Montessori to szkoła powstała w oparciu o metodę Marii Montessori, której główną misją jest nauczanie i wychowywanie w duchu niezależności, wzajemnego szacunku i wiary w możliwości rozwojowe młodego człowieka. Kształcimy ludzi, którzy potrafią żyć w zgodzie ze sobą i światem. Szanujących każde istnienie a zarazem umiejących wyrażać swoje poglądy i przekonania. Nasza szkoła to społeczność, w której młody człowiek poznaje zależności rządzące dzisiejszym światem, dzięki czemu wkracza w dorosłość z wszelkimi niezbędnymi do tego kompetencjami.

Nauka w Niepublicznym Liceum Montessori opiera się o autorski program, który nie tylko daje szansę rozwoju i solidnego przygotowania się do matury, ale również przygotowuje do życia w stale zmieniającym się świecie.

Ufamy słowom Marii Montessori, która mówiła, że „słuchanie nie czyni człowieka”. Jej zdaniem jedynie „rzeczywista praca i doświadczenie prowadzą do dorosłości”. Dlatego w naszej szkole odchodzimy od form wykładowych - eksplorujemy z młodzieżą świat poprzez szereg doświadczeń takich jak:

  • wolontariat
  • debaty oksfordzkie,
  • wizyt w instytucjach kultury (muzea, teatry, kina),
  • warsztaty na uczelniach wyższych,
  • wycieczki edukacyjne,
  • wymiany partnerskie
  • wymiany w ramach programu ERASMUS,
  • czynny udział w życiu społeczności lokalnej,
  • udział w zdarzeniach społecznych ważnych z perspektywy młodego człowieka i kształtujących aktywne postawy obywatelskie.

 

Nasza szkoła dostosowuje się do planu rozwojowego uczniów, którzy mogą liczyć na wsparcie nauczycieli – tutorów. Uważamy, że indywidualizacja podejścia daje jedyną szansę na rozwój zgodny z własnymi pasjami, zainteresowaniami i pozawala wydobyć z każdego ucznia potencjał, który w nim drzemie. Wierzymy, że każdy ma talent, który musi jedynie dostać szansę ujawnienia, dlatego nasi uczniowie mogą liczyć na szereg projektów edukacyjnych i rozwojowych.