Rozszerzenia

W Liceum Montessori kładziemy duży nacisk na indywidualizację procesu nauczania, dlatego nasi uczniowie dowolnie wybierają przedmioty rozszerzone. W praktyce zatem uczeń może rozszerzać wybraną przez siebie kombinację przedmiotów, np. matematykę i filozofię.

Gwarantujemy utworzenie rozszerzeń z matematyki, języka polskiego, geografii, biologii, WOS-u niezależnie od liczby zgłoszonych chętnych.

Rozszerzenia z chemiihistorii, filozofii, fizyki, języków obcych, informatyki, historii sztuki, łaciny i innych przedmiotów maturalnych tworzymy po zebraniu się 6 chętnych uczniów.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczą się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jako drugi język wybierają język hiszpański, język niemiecki lub język francuski. Przykładamy dużą wagę do języków obcych.  Głęboko wierzymy, że najlepszą motywacją do nauki języka obcego jest możliwość praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy, dlatego uczestniczymy w programach: Erasmus +, POWER, e-Twinning.