TRWA II TERMIN REKRUTACJI

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024

1. Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są przez sekretariat:

Przy zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko kandydata;

 • datę urodzenia;

 • telefon i/lub adres e-mail rodziców;

 • klasę, do której ubiega się kandydat

 

2. Zebrania informacyjne dla Rodziców i Kandydatów odbędą się w budynku szkoły – ul. Plutonu AK „Torpedy” 41 w Warszawie w dniach:

26 stycznia 2023 (czwartek) g.18:00 (I termin)

30 marca 2023 g.18:00 (II termin)

Spotkania dla Rodziców i Kandydatów będą odbywały się równolegle.

 

3. Złożenie dokumentów jest warunkiem udziału w dalszych etapach rekrutacji, w tym w dniach otwartych oraz w rozmowie kwalifikacyjnej. Należy złożyć je najpóźniej w terminie:

 • do 30 stycznia (I termin)

 • do 3 kwietnia (II termin)

Dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w sekretariacie liceum (przy ul.Plutonu AK „Torpedy” 41) lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@poem.pl:

 •  karta zgłoszenia,

 • ankieta rekrutacyjna dla kandydata,

 • ankieta rekrutacyjna dla rodzica,

 • list motywacyjny (w którym uczeń przedstawia się jako kandydat do Liceum),

 • kopia świadectwa ukończenia klasy VII SP,

 • prezentacja - nagrany film (w formacie AVI lub MP4 - do 5 minut), w którym będzie przedstawiona autoprezentacja kandydata: zainteresowania, pasje, osiągnięcia. Film należy przesłać za pośrednictwem linku do chmury lub miejsca, w którym będzie do niego dostęp.

 

4. Dni otwarte oraz rozmowy indywidualne odbędą się w dniach:

 • 30 stycznia - 8 lutego - I termin

 • 3 – 12 kwietnia – II termin

Zapisy na wybrany termin dnia otwartego i rozmowę odbywać się będą w formie online – link do zapisów podany zostanie na zebraniu dla Kandydatów. Spotkanie Kandydata z członkiem komisji rekrutacyjnej będzie okazją na poznanie budynku Liceum, zwiedzenie naszych pracowni oraz rozmowę.

 

5. Ogłoszenie Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia odbędzie się poprzez informację na stronie www.liceum-montessori.plwww.poem.pl, oraz informację telefoniczną lub mailową w terminach:

 • 10 lutego (piątek) g.9:00 (I termin)

 • 14 kwietnia g.9:00 (II termin)

Uwaga!

Nie udzielamy informacji dotyczących przyczyn nieprzyjęcia Kandydata

 

6. Podpisywanie Umów z Rodzicami nastąpi po wcześniejszym umówieniu się indywidualnie w sekretariacie w terminie:

 • 13 - 28 lutego (I termin)

 • 17 – 25 kwietnia (II termin)

W przypadku pozostania wolnych miejsc po I i II terminie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca w formie spotkań indywidualnych.

 

 ZAPRASZAMY!

Dodatkowe informacje: sekretariat tel. 577-310-918,  sekretariat@poem.pl