Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025

I ETAP: Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są przez sekretariat: 

 

Przy zgłoszeniu należy podać: 

 • imię i nazwisko kandydata; 

 • datę urodzenia; 

 • telefon i/lub adres e-mail rodziców; 

 • klasę, do której ubiega się kandydat 

 

Zebrania informacyjne dla Rodziców i Kandydatów odbędą się w budynku liceum – ul. Plutonu AK „Torpedy” 41 w Warszawie w dniach: 

 • 5 lutego 2024 g.18:00 (I termin) 

 • 8 kwietnia 2024 g.18:00 (II termin) 

Spotkania dla Rodziców i Kandydatów będą odbywały się równolegle. 

Złożenie dokumentów jest warunkiem udziału w dalszych etapach rekrutacji, w tym w dniach otwartych oraz w rozmowie kwalifikacyjnej. Należy złożyć je najpóźniej w terminie: 

 • do 12 lutego godz.10:00 (I termin)  

 • do 12 kwietnia godz.10:00 (II termin) 

Dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w sekretariacie liceum (przy ul.Plutonu AK „Torpedy” 41) lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@poem.pl: 

 • karta zgłoszenia, 

 • ankieta ucznia (w formie online, wysyłany link przez sekretariat)

 • ankieta rodziców (w formie online, wysyłany link przez sekretariat)

 • list motywacyjny (w którym uczeń przedstawia się jako kandydat do Liceum), 

 • kopia świadectwa ukończenia klasy VII SP, 

 • prezentacja - nagrany film (w formacie AVI lub MP4 - do 5 minut), w którym będzie przedstawiona autoprezentacja kandydata: zainteresowania, pasje, osiągnięcia. Film należy przesłać za pośrednictwem linku do chmury lub miejsca, w którym będzie do niego dostęp. 

 

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do II etapu 

 • 15 lutego g.9:00 (I termin) 

 • 15 kwietnia g.9:00 (II termin) 

II ETAP: Dni otwarte oraz rozmowy indywidualne odbędą się w dniach:  

 • 16 – 26 lutego (I termin) 

 • 16 – 23 kwietnia (II termin) 

 

Zapisy na wybrany termin dnia otwartego i rozmowę odbywać się będą w formie online – link do zapisów podany kandydatom zakwalifikowanym do II etapu. 

Spotkanie Kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej będzie okazją na poznanie budynku Liceum, zwiedzenie naszych pracowni oraz rozmowę. 

Ogłoszenie Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia odbędzie się poprzez informację na stronie www.liceum-montessori.pl, www.poem.pl, oraz informację telefoniczną lub mailową w terminach: 

 • 28 lutego g.9:00 (I termin) 

 • 25 kwietnia g.9:00 (II termin) 

Uwaga! 

Nie udzielamy informacji dotyczących przyczyn nieprzyjęcia Kandydata 

 

Podpisywanie Umów z Rodzicami nastąpi po wcześniejszym umówieniu się indywidualnie w sekretariacie w terminie: 

 • 28 lutego – 5 marca (I termin) 

 • 25 kwietnia – 6 maja (II termin) 

 

W przypadku pozostania wolnych miejsc po II terminie - od 14 maja odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. 

 

ZAPRASZAMY! 

 

Wstępne Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są przez sekretariat:

Przy zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko kandydata;

 • datę urodzenia;

 • telefon i/lub adres e-mail rodziców;

 • klasę, do której ubiega się kandydat

 

Dodatkowe informacje: sekretariat tel. 577-310-918,  sekretariat@poem.pl