Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do klasy I liceum 4-letniego.

Prowadzimy rekrutację uzupełniającą jedynie do klasy II (OSTATNIE WOLNE MIEJSCE)

Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są:

Przy zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko kandydata;

  • datę urodzenia;

  • telefon i/lub adres e-mail rodziców;

  • etap edukacyjny; klasę.

Dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w sekretariacie liceum lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@poem.pl:

 

Dodatkowe informacje: sekretariat tel. 577-310-918,  sekretariat@poem.pl