Harmonogram rekrutacji

Informujemy, że prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do I klasy i 3klasy liceum 3-letniego.
Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są przez sekretariat: 
 • poprzez formularz na stronie www.liceum-montessori.pl, www.poem.pl, 
 • w formie telefonicznej: 577-310-266, 22 662-74-75 
 • lub mailowej: sekretariat@poem.pl 

 Przy zgłoszeniu należy podać: 

 • imię i nazwisko kandydata; 
 • datę urodzenia; 
 • telefon i/lub adres e-mail rodziców; 
 • etap edukacyjny, 
 • klasę  
 

 Dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w sekretariacie liceum (przy ul.Plutonu AK „Torpedy” 41) lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@poem.pl: 

 • karta zgłoszeniakarta.pdf
 • ankieta dla kandydataankietaK.pdf
 • ankieta dla rodzicaankietaR.pdf
 • list motywacyjny, w którym uczeń przedstawia się nam jako kandydat do naszego Liceum, odpowiadając na pytanie „Dlaczego chcę być uczniem liceum Montessori?” Prosimy by uczeń napisał list samodzielnie i odręcznie.
 • kopia świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej - obie strony.
 • nagranie filmu z autoprezentacją (do 10 minut), w którym kandydat przedstawi swoje zainteresowania szkolne i pozaszkolne (filmik należy przesłać za pośrednictwem linku do chmury bądź opublikować w miejscu, z którego będzie można go otworzyć).

 

Dodatkowe infomacje:
sekretariat tel. 577-310-266 lub 22 662-74-75
mail: sekretariat@poem.pl