Harmonogram rekrutacji

na rok szkolny 2020 / 2021
Informujemy, że na rok szkolny 2020/2021 prowadzić będziemy rekrutację do kl.II liceum
3-letniego, kl.I liceum 4-letniego oraz do Edukacji Domowej - wszystkie klasy liceum.
 
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez sekretariat:
Przy zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko dziecka;
 • datę urodzenia;
 • telefon i/lub adres e-mail rodziców;
 • klasę (klasa I, II, edukacja domowa)
 Harmonogram:
 • do 9 marca 2020: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
 • 10 marca 2020 g.18:00: zebrania informacyjne dla rodziców - ul.Plutonu Torpedy 41
 • do 30 marca 2020  g. 12.00: składanie kart zgłoszenia wraz z nagraną autoprezentacją kandydata
 • 2 - 8 kwietnia 2020: dni otwarte dla kandydatów i ich rodziców oraz rozmowy indywidualne (w formie online, zapisy na wybrany dzień przyjmowane będą poprzez link do zapisów lub sekretariat online)
 • 9 kwietnia 2020: praca komisji rekrutacyjnej (rozpatrywani będą tylk o kandydaci, których rodzice złożyli karty zgłoszenia i wzieli udział w rozmowie indywidualnej)
 • 9 kwietnia 2020 g. 16:00: ogłoszenie listy przyjętych (poprzez informację na stronie internetowej, wywieszenie w placówkach oraz informację telefoniczną lub mailową do rodziców przyjętych kandydatów)
 • szkoła nie udziela informacji dotyczących przyczyn nie przyjęcia kandydata
 • 14-20 kwietnia 2020: podpisywanie umów z rodzicami (po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie)
 • od 15 kwietnia 2020: indywidualna rekrutacja uzupełniająca
Dodatkowe infomacje:
tel. 577-310-266 , 22 662-74-75
mail: sekretariat@poem.pl