Harmonogram rekrutacji

Informujemy, że prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do I klasy.
Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane są przez sekretariat: 
 • poprzez formularz na stronie www.liceum-montessori.pl, www.poem.pl, 
 • w formie telefonicznej: 577-310-266, 22 662-74-75 
 • lub mailowej: sekretariat@poem.pl 

 Przy zgłoszeniu należy podać: 

 • imię i nazwisko kandydata; 
 • datę urodzenia; 
 • telefon i/lub adres e-mail rodziców; 
 • etap edukacyjny, 
 • klasę  

 Zebrania informacyjne dla Rodziców i Kandydatów odbędą się w formie online w dniach: 

 • 17 lutego 2021 g.18:00 (I termin) 
 • 8 kwietnia 2021 g.18:00 (II termin) 

Link do zebrań prześlemy na adresy mailowe, podane w zgłoszeniu Kandydata. Spotkania dla Rodziców i Kandydatów będą odbywały się równolegle. 

Złożenie dokumentów jest warunkiem udziału w dalszych etapach rekrutacji, w tym w dniach otwartych oraz w rozmowie kwalifikacyjnej. Należy złożyć je najpóźniej w terminie: 

 • do 24 lutego 2021 (I termin)  
 • do 14 kwietnia 2021 (II termin) 

 Dokumenty wymienione poniżej należy złożyć w sekretariacie liceum (przy ul.Plutonu AK „Torpedy” 41) lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@poem.pl: 

 • karta zgłoszeniakarta.pdf
 • ankieta dla kandydataankietaK.pdf
 • ankieta dla rodzicaankietaR.pdf
 • list motywacyjny, w którym uczeń przedstawia się nam jako kandydat do naszego Liceum, odpowiadając na pytanie „Dlaczego chcę być uczniem liceum Montessori?” Prosimy by uczeń napisał list samodzielnie i odręcznie.
 • kopia świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej - obie strony.
 • nagranie filmu z autoprezentacją (do 10 minut), w którym kandydat przedstawi swoje zainteresowania szkolne i pozaszkolne (filmik należy przesłać za pośrednictwem linku do chmury bądź opublikować w miejscu, z którego będzie można go otworzyć).

 Dni otwarte oraz rozmowy indywidualne odbędą się w dniach:  

 • 22 lutego – 5 marca 2021 – kandydaci z innych szkół (I termin) 
 • 12 – 23 kwietnia 2021 – kandydaci z innych szkół (II termin) 

Zapisy na wybrany termin dnia otwartego i rozmowę odbywać się będą w formie online – link do zapisów podany zostanie na zebraniu dla Kandydatów.  Spotkanie Kandydata z jednym z nauczycieli będzie okazją na poznanie budynku Liceum, zwiedzenie naszych pracowni oraz rozmowę z oprowadzającym nauczycielem. 

Ogłoszenie Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia odbędzie się poprzez informację na stronie www.liceum-montessori.pl, www.poem.pl, oraz informację telefoniczną lub mailową w terminach: 

 • 9 marca 2021 g.9:00 (I termin) 
 • 27 kwietnia 2021 g.9:00 (II termin) 

Uwaga! Nie udzielamy informacji dotyczących przyczyn nie przyjęcia Kandydata 

Podpisywanie Umów z Rodzicami nastąpi po wcześniejszym umówieniu się indywidualnie w sekretariacie w terminie: 

 • 9 - 12 marca 2021 (I termin) 
 • 27 – 30 kwietnia 2021 (II termin) 

W przypadku pozostania wolnych miejsc po I i II terminie - od 10 maja odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. 

Dodatkowe infomacje:
sekretariat tel. 577-310-266 lub 22 662-74-75
mail: sekretariat@poem.pl