Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

Fundacja "Daj mi czas" - organ prowadzący Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori w Warszawie otrzymała w 2023r. środki w wysokości 4000zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, zostały przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Liceum Montessori oraz zakup czytnika e-book.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0