Nasze liceum

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Montessori w Warszawie to szkoła wielu możliwości, to szkoła dla każdego, kto ma w sobie chęć rozwoju. 

Nasz statut.

Liceum powstało w 2018 roku i od samego początku zyskało duże zainteresowanie ze względu na wydawałoby się naturalne a jednak nietypowe podejście do rozwoju młodego człowieka. Uczeń ma być wewnętrznie zmotywowany do nauki, dlatego nie ma w szkole ocen, zaś w zamian są jasno określone wymagania edukacyjne. Uczeń sam decyduje, kiedy i jak je osiąga. Ma do dyspozycji komfortowe warunki pracy, swobodę wyboru źródeł wiedzy, indywidualne wsparcie nauczycieli podczas pracy własnej, dostosowane do swoich możliwości percepcyjnych metody pracy, niezbędne w dzisiejszym świecie sprzęty elektroniczne.

Istotą szkoły jest wypracowanie w młodym człowieku kompetencji kluczowych, które przydadzą mu się w dorosłym życiu, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. W szkole zwraca się dużą uwagę na umiejętność planowania i organizacji pracy, terminowość, umiejętność współpracy i odnalezienia swojej roli w zespole zadaniowym.

Dodatkowo ważnym aspektem szkoły jest wychowanie młodego człowieka w rozumieniu norm społecznych i wrażliwości na potrzeby i krzywdy innych istot żywych.