Nasi uczniowie

Nasza cywilizacja stoi u progu dużych i nieprzewidywanych zmian, nikt z nas nie wie, jakie będą zawody przyszłości. Możemy jednak przewidywać kompetencje, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć się w różnych sytuacjach, dlatego zależy nam by uczniowie Niepublicznego Liceum Montessori swoje sukcesy zawdzięczali własnej aktywności, wysiłkowi i sile woli. By posiadali umiejętności, które zapewnią im dobry start w dorosłość, takie jak: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność współpracy z innymi, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, elastyczność poznawcza.

Głęboko wierzymy, że nasi absolwenci to przyszłość naszej planety. Osoby nie tylko rozumiejące mechanizmy dzisiejszego świata, doskonale poruszające się w nich, ale również tworzące nowe standardy. Osiągamy to dzięki kształtowaniu w nich odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Uczymy otwartej i aktywnej postawy, która nie może być bierna wobec słabości czy krzywdy drugiego człowieka.